Welcome

ระบบสมาชิก


ลืมรหัสผ่าน?
ลืม Username ของคุณ?
ไม่มีบัญชีผู้ใช้? ลงทะเบียน

ตระกร้าสินค้า

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

ค้นหาสินค้าเงื่อนไขการให้บริการ และซื้อขาย

 
เงื่อนไขการให้บริการ และซื้อขาย

1. ทางเราบริการ และซื้อขายเกี่ยวกับ digital products หรือสินค้าออนไลน์ (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า "สินค้า") ซึ่งหมายถึง สินค้าที่สามารถรับส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ และสมาชิกต้องตระหนักว่าทางเรา เป็นแค่ตัวแทน ในการบริการ และซื้อขายสินค้าเท่านั้น

2. หลังจากสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ กับทางเราผ่านเว็ปไซด์ สมาชิกจะได้รับใบรายการสั่งซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยเลขที่ใบสั่งซื้อ และรายการสินค้า ซึ่งทางเราจะส่งใบสั่งซื้อนี้ไปยังอีเมลล์ของสมาชิกเพื่อยินยันการทำรายการของสมาชิก และสมาชิกสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อของสมาชิกเองได้ที่ระบบสมาชิกของแต่ละคน

3. การให้การบริการ และซื้อขายผ่านเว็ปไซด์ผ่านระบบชำระเงินทางธนาคาร ซึ่งทางเราจะจัดส่ง digital products ไปยังบัญชี e-currency (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า บัญชีเงินออนไลน์) หรือเป็นรหัสตัวเลข (Voucher code, Pin number หรือ Serial Code Number) ไปยังอีเมลล์ (e-mail) ที่สมาชิกสมัครเปิดบัญชีสมาชิกกับทางเรา หลังจากที่สมาชิกได้แจ้งชำระเงินผ่านระบบภายในร้าน

4. ทางเรามีสิทธิในการแก้ไปเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับสมาชิกได้รับทราบ

5. ทางเราสงวนสิทธิ์ไม่ทำตามใบรายการสั่งซื้อ สำหรับผู้ที่ไม่แจ้งชำระเงินผ่านระบบภายในร้าน หรือถ้าตรวจสอบว่าการแจ้งชำระเงินนั้นเป็นเท็จ ไม่ตรงกับความเป็นจริง และหากข้อมูลที่แจ้งชำระเงินนั้นเป็นเท็จและเกิดปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆ ตามมาภายหลัง ถือว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของทางเรา สมาชิกต้องรับผิดชอบในข้อมูลที่ได้กรอกลงไปเอง

6.ทุกกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในปัญหาในใบทำรายการนั้น ทางเรามีสิทธิที่จะไม่บริการ หรือทำการซื้อขาย หรือยกเลิกการบริการต่างๆ ในกรณีที่สมาชิกเองมีปัญหาและความผิดพลาดในการทำใบรายการนั้นเอง

7. ทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ สมาชิกต้องตรวจสอบเองก่อนทุกครั้งในการทำรายการว่าสินค้าที่สมาชิกได้ทำใบรายการนั้น สมาชิกสามารถทำไปใช้ได้ตามความต้องการของสมาชิก

8. ในกรณีที่เราหาสินค้ามาให้สมาชิกไม่ได้ ตามใบทำรายการของสมาชิก หรือราคาของสินค้าหรือบริการ มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าเงิน หรือเหตุสุดวิสัยทางระบบ ทางเรายินดีคืนเงินให้ โดยทางเราจะคืนเงินกลับไปยังบัญชีธนาคารที่สมาชิกได้ชำระเงินมา หรือบัญชีอื่นใดของสมาชิก ที่มีชื่อและนามสกุลในระบบของเว็ปไซด์ตรงกับ ชื่อและนามสกุล บัญชีธนาคารของสมาชิกเท่านั้น โดยทางเราจะคืนเงินเฉพาะยอดที่สั่งซื้อมา ไม่รวมกับค่าธรรมเนียม อื่นๆ ใดๆ ที่ทางลูกค้าได้จ่ายไป เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าธรรมเนียม กรณีชำระผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น 7-11,Big C, Tesco Lotus เป็นต้น

9. เมื่อสมาชิกได้มีการทำใบรายการใดรายการหนึ่งภายในเว็ปไซด์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงของเราทุกประการ ทุกอำนาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่ทางร้านเรา และถือว่าเป็นเด็ดขาด โดยอยู่ภายใต้ตัวบทกฎหมาย

หมายเหตุ กรณีที่สมาชิกโอนเงินเข้ามาบัญชีธนาคารของทางร้าน เกินระยะเวลาที่ทางร้านกำหนด ทางเราจะทำการคืนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารของสมาชิกโดยหักค่าธรรมเนียมตามความเป็นจริง หรือ แล้วจะจัดหาสินค้าตามที่สมาชิกได้ทำรายการสั่งซื้อมาภายในระยะเวลาที่ทางร้านสามารถจัดหามาให้ได้

.

บริการ Voip Services

บริการเปิดบัญชี Skype
Skype Package
Skype Credit
Skype Video Calling

สั่งซื้อ Game Card -EN

A
B
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
O
R
P
S
T
U
V
W
X

เลขทะเบียนพาณิชย์

Payment Methods

We accept only local Payment in Thailand
Bangkok scb KBank bay ktb tmb 

  paysbuy cash truemoney        

Open Free Accounts

You can open Free E-wallet Accounts
 OkPAY150_75_1 ps_mb alertpay01 logo-pp

เวลาเปิดทำการ

สมาชิกสามารถทำรายการสั่งซื้อได้ 24 ชั่วโมง  

แต่เราจะทำตามใบสั่งซื้อในช่วง 

10.00-22.00 น. 

(UTC + 7.00) 

สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ