รบกวนลูกค้าติดต่อทางเราได้ในเว็ปใหม่ ที่ https://digicardshop.com/ หรือมีปัญหาการสั่งซื้อหรือใช้งานในเว็ปใหม่ ให้ติดต่อที่ admin@digicardshop.com ขอบคุณครับ